Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Na co si dát pozor při likvidaci autovraku

Víte, že dle zákona o odpadech musí každý předat autovrak pouze do legálně provozovaného zařízení ke sběru autovraků a že ekologickou likvidaci mohou provádět jen firmy s povolením krajského úřadu?

Víte, že pokud autovrak odevzdáte nelegální firmě bez potřebných povolení, dopouštíte se přestupku a jste-li fyzickou osobou, může vám být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč?

Jaké znaky může mít podvodná firma?

10 důvodů, proč se mít na pozoru:

  1. Na webové stránce nabízené služby není uveden jasný název firmy, není uvedeno IČO a není uvedena adresa provozovny.
  2. Firma nemá delší a prokazatelnou historii, je neznámá nebo na ni nejsou lehce dohledatelné především pozitivní reference.
  3. Zákazníkovi je nabízena neadekvátně vysoká výkupní cena za autovrak.
  4. Podnikavec nemá označenou provozovnu a vozidla názvem své firmy.
  5. Nedodržuje předem dohodnuté podmínky likvidace a výkupní ceny.
  6. Požaduje odevzdání technického průkazu nebo jiných dokladů. Nebo naopak nepožaduje žádné doklady.
  7. Nevystaví Vám ihned doklad o likvidaci - originál potvrzení o převzetí autovraku. Nebo tento doklad nahrazuje jakýmkoliv jiným předávacím dokladem.
  8. Firma realizuje ekologickou likvidaci přes další jiné společnosti.
  9. Podnikavce nelze dohledat v živnostenském rejstříku - rzp.cz nebo mu chybí oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
  10. Subjekt nelze dle IČO dohledat v registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH - autovraky.mzp.cz a tak ověřit držení příslušných oprávnění.

Cenná rada k ekologické likvidaci:

Pro vyřízení řádné ekologické likvidace Vašeho vozidla Vám doporučujeme spolupracovat s certifikovanou společností, která má platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a provozuje vlastní, úřadem schválené, zařízení pro nakládání s autovraky.

Ověřené vrakoviště je garantem legální a bezpečné ekologické likvidace vozidel v České republice.

 

Kontaktujte nás ještě dnes


Jednejte bez rizika, objednejte si profesionály