Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.
Slide 1

Ověření zpracovatelé

autovraků pro Česko

přímí zpracovatelé

100% eko likvidace

odtah vozidla zdarma

platíme za autovraky

podkladová mapa značka v mapě Ostrava oblast Moravskoslezského kraje oblast Moravskoslezského kraje značka v mapě Brno oblast Jihomoravského kraje oblast Jihomoravského kraje hranice krajů
Slide 2 Slide 2
Slide 3 Slide 3

Nejčastější dotazy

Co potřebuji k vyřízení likvidace vozidla? Jaký je postup likvidace? Jak poznám legálního poskytovatele této služby? Na co si mám dát pozor při odevzdávání autovraku? Další otázky a jejich odpovědi naleznete na této stránce. Pokud máte jiný dotaz, neváhejte nás s ním kontaktovat. Rádi Vám odpovíme a pokusíme se Vám také pomoci.

1. Co potřebuji k vyřízení ekologické likvidace?

K vyřízení ekologické likvidace je nutné: 

  • fyzická přítomnost vozidla (jak při odtahu, tak při dodání na provozovnu)
  • v případě odtahu je nutné, aby bylo vozidlo na přístupném místě a mělo otáčející se kola
  • vozidlo nesmí obsahovat žádný další odpad nebo materiál
  • vozidlo musí obsahovat karoserii s VIN a motor
  • k vozidlu je potřeba originální „velký“ a „malý“ technický průkaz
  • fyzická přítomnost předávající osoby
  • předávající osoba musí mít doklad totožnosti
  • pokud předávající osoba není vlastníkem vozidla, pak také plnou moc, případně jiný doklad (např. usnesení o dědictví), prokazující oprávnění s vozidlem nakládat 
  • pokud je finanční odměna za autovrak vyplácena převodem na účet, pak číslo účtu
  • údaje uvedené v dokladech musí souhlasit s fyzickým stavem

2. Jak poznám legálního provozovatele ekologické likvidace?

Je nutné, aby byl provozovatel uveden v přehledu zařízení uvedeného na autovraky.mzp.cz. Provozovatele je možné ověřit například dle IČO nebo IČZ.

3. Jak poznám, že je vrakoviště provozováno dle zákona?

Minimálně je možné ověřit jeho existenci v přehledu zařízení MA ISOH, na stránce: autovraky.mzp.cz nebo v dalších veřejně přístupných rejstřících nebo informačních systémech (RŽP, ISOH MŽP).

Sledovat lze také plnění konkrétních zákonných povinností. Například bezúplatné převzetí vybraných autovraků (podrobněji je tato povinnost specifikována v zákoně o odpadech, v § 37b, odstavci 1, písm. c), bezplatné vystavení potvrzení o převzetí (podrobněji je tato povinnost specifikována v zákoně o odpadech v § 37b, odstavci 1, písm. d), zařízení musí být označeno informační tabulí, která musí být čitelná z veřejného prostranství před sběrnou, zařízení musí mít zabezpečené plochy (autovraky nemohou být skladovány na např. na travnaté ploše) a další.

4. Na co si mám dát pozor při odevzdávání autovraku?

Provozovatel musí mít platný souhlas k provozování zařízení ke sběru / výkupu / zpracování autovraků udělený místně příslušným krajským úřadem (možno ověřit na autovraky.mzp.cz). Důležité je také mít možnost zjistit si kompletní identifikační údaje firmy (IČO, adresu, kontaktní údaje).

Pozor si dávejte také v případě, že si od Vás chce osoba přebírající autovrak vzít doklady (technický průkaz, občanský průkaz). Provozovatel má právo vyžadovat tyto doklady k nahlédnutí, bez toho od Vás autovrak ani převzít nemůže, ale pokud si je chce ponechat po určitou dobu z jakéhokoliv důvodu, je třeba mít se na pozoru, aby jste o doklady nepřišli.

Zvýšenou pozornost je třeba mít také v případě, že Vám firma nabízí neúměrně vysoké finanční částky za autovrak nebo nabízí služby typu „kdykoliv, kdekoliv, cokoliv“.