Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Jak poznat legální vrakoviště?

V současné době se neustále zvyšuje množství firem, které provozují svoji ekologickou likvidaci nelegálně.

Jak snadno poznat legální autovrakoviště?

Uvádíme nejdůležitější znaky legálně provozovaného zařízení pro ekologickou likvidaci, které může oprávněně vystavovat potvrzení o ekologické likvidaci:

 • disponuje příslušným živnostenským oprávněním (zejména Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady), lze ověřit dle IČO na www.rzp.cz
 • je uveden ve veřejném přehledu zařízení MA ISOH, lze ověřit dle IČO na https://isoh.mzp.cz/registrZarizeni/Main/Vyhledat
 • je uveden v Registru zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství včetně příslušných údajů (je v provozu, má povolená příslušná katalogová čísla a je oprávněn provádět minimálně Sběr a výkup autovraků), lze ověřit dle IČO na https://isoh.mzp.cz/

Co může být podezřelé

Problémy mohou nastat když:

 • firma není dohledatelná na internetu
 • firma neuvádí přesné kontaktní údaje (chybí např. IČO nebo adresa provozovny)
 • firma za autovrak nabízí nerealistické výkupní ceny
 • firma nemá vlastní techniku
 • zástupce příslušné firmy si od Vás chce převzít doklady k vozidlu
 • firma Vám nevystaví ihned originální doklad o ekologické likvidaci nebo jej nahrazuje jiným dokumentem
 • likvidaci pro Vás zajišťuje několik firem najednou

Přečtěte si 10 důvodů proč se mít na pozoru při odevzdání autovraku.

Ověřené vrakoviště garantuje legální likvidaci vozidel

Každá firma, která je součástí Ověřeného vrakoviště vlastní aktuální a platné povolení k provádění ekologické likvidace vozidel. Autovraky k ekologické likvidaci jsou vykupovány za reálné a garantované ceny dle ceníku jednotlivých ověřených vrakovišť.

Ověřené vrakoviště
Odtahovka ověřeného vrakoviště

Jak poznat Ověřené vrakoviště?

 • Všechna odtahová vozidla jsou řádně označena identifikačním štítkem „Ověřené vrakoviště“
 • Každá provozovna je označena štítkem „Ověřené vrakoviště“
 • Řidiči odtahových vozidel se na požádání prokáží identifikační kartou
 • Firma a každá její provozovna je uvedena v seznamu na těchto stránkách 
 • Službu realizuje vždy dobře identifikovatelné firemní vozidlo firmy zapsané v seznamu členů na stránkách www.overene-vrakoviste.cz obsluhované profesionálním řidičem v příslušném firemním oděvu
 • Na webové prezentaci ověřené firmy snadno naleznete identifikační logo „Ověřené vrakoviště“ a základní informace o projektu.
 

Kontaktujte nás

Ověřené vrakoviště Barko
Jižní Morava, Vysočina a Jížní Čechy

Ing. Martin Prokeš
+420 730 899 409
autovraky@barko.cz

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


Nabídka certifikovaných zpracovatelů autovraků