Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Potřebné doklady k ekologické likvidaci

K vyřízení ekologické likvidace je v běžných případech potřeba:

  • „Velký“ a „malý“ technický průkaz.
  • Doklad totožnosti.
  • Plná moc v případě, že vozidlo bude předávat osoba neuvedená jako vlastník vozidla v technickém průkazu. Plná moc nemusí být úředně ověřená.
  • Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, je-li jako vlastník vozidla v technickém průkazu zapsána fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba. 

V případě, že se jedná o vozidlo z dědictví, je třeba usnesení o dědictví.

 


Vraky aut
Druhotné suroviny Barko

 

 

Ověřený výkup a likvidace autovraků