Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.

Postup vyřízení zániku vozidla

K vyřízení zápisu zániku silničního vozidla do registru silničních vozidel (dříve „trvalé vyřazení vozidla z provozu“), je potřeba:

  1. Nechat ekologicky zlikvidovat vozidlo v legálně provozovaném zařízení ke sběru autovraků a získat originální doklad o ekologické likvidaci.
  2. Nebo získat jiný doklad na základě, kterého lze zapsat zánik vozidla (např.: doklad potvrzující zničení vozidla).
  3. S dalšími doklady a SPZ se dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností (např. odbor dopravy).

Požádat o zápis zániku vozidla musí vlastník vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k předání vozu provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla).