Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Postup vyřízení zániku vozidla

K vyřízení zápisu zániku silničního vozidla do registru silničních vozidel (dříve „trvalé vyřazení vozidla z provozu“) je potřeba:

  1. Nechat ekologicky zlikvidovat vozidlo v legálně provozovaném zařízení ke sběru autovraků a získat originální doklad o ekologické likvidaci.
  2. Nebo získat jiný doklad, na základě kterého lze zapsat zánik vozidla (např.: doklad potvrzující zničení vozidla).
  3. S dalšími doklady a RZ se dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností (např. odbor dopravy).

Požádat o zápis zániku vozidla musí vlastník vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k předání vozu provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla).

 


Zpracovatelské centrum
Autovraky Milata

 

 

Ověřený výkup a likvidace autovraků