Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Podmínky užití internetových stránek

1. Internetové stránky www.overene-vrakoviste.cz (dále jen „internetové stránky“) provozuje společnost MILATA s.r.o., Dobrá 90, 739 51 Dobrá, IČO: 294 521 80, zapsán u OR Ostrava, odd.C v. 54421 (dále jen „Provozovatel“)

2. Práva a povinnosti Provozovatele a všech uživatelů, kteří navštíví internetové stránky se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek.

3. Veškerý obsah internetových stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

4. Veškeré informace na internetových stránkách jsou zveřejňovány na základě nejlepšího vědomí a svědomí Provozovatele, který však neručí za jejich správnost a úplnost. Případná rizika plynoucí uživateli internetových stránek z používání těchto stránek jdou zcela k tíži uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejňovat některé informace převzaté z jiných zdrojů, které považuje za důvěryhodné. Přesto v žádném případě neodpovídá za správnost ani aktuálnost těchto informací.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje nebo grafické prvky obsažené na stránkách.

7. Provozovatel je oprávněn provoz internetových stránek kdykoliv dočasně nebo úplně vyřadit z provozu. V žádném případě Provozovatel neodpovídá za újmu, která by tím mohla uživatelům vzniknout.

8. Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za případné škody ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím internetových stránek Provozovatele a šířením informací obsažených na těchto stránkách.

9. Uživatel se zavazuje, že nebude narušovat standardní provoz internetových stránek, zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat.

10. V případě, že dojde mezi společností realizující službu objednanou přes tyto stránky a zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu určenému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž online platformu na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.