Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Právní předpisy

Nejdůležitějšími českými závaznými předpisy v oblasti sběru a zpracování autovraků (vozidel s ukončenou životností) jsou:

 • zákon č. 541/2020 Sb., (dále jen „zákon o odpadech“)
 • vyhláška č. 273/2021 Sb., (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“)
 • zákon č. 542/2020 Sb., (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“)
 • vyhláška č. 345/2021 Sb., (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností“)
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., (dále jen“ Katalog odpadů“). 
   

Postup při odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace upravuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
   

Problematiku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, zápisů změn v registru silničních vozidel, včetně zápisu zániku silničního vozidla upravuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., (dále jen „ Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“)
   

Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel

 


Ověřené vrakoviště bojuje proti podvodníkům s autovraky