Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.
Slide 1

Ověření zpracovatelé

autovraků pro Česko

přímí zpracovatelé

100% eko likvidace

odtah vozidla zdarma

platíme za autovraky

podkladová mapa značka v mapě Ostrava oblast Moravskoslezského kraje oblast Moravskoslezského kraje značka v mapě Brno oblast Jihomoravského kraje oblast Jihomoravského kraje hranice krajů
Slide 2 Slide 2
Slide 3 Slide 3

Právní předpisy

Výklad a komentáře k jednotlivým ustanovením právních předpisů jsou pouze názorem Ověřeného vrakoviště a nepředstavují jakoukoli právní jistotu. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv jejich použití ani za případné chyby.

 

Nejdůležitějšími českými závaznými předpisy v oblasti sběru a zpracování autovraků jsou:

 • zákon č. 185/2001 Sb., (dále jen „zákon o odpadech“)
 • vyhláška č. 383/2001 Sb., (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“)
 • vyhláška č. 352/2008 Sb., (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky“)
 • vyhláška č. 93/2016 Sb., (dále jen“ Katalog odpadů“). 
   

Postup při odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace upravuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 
   

Problematiku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, zápisů změn v registru silničních vozidel, včetně zápisu zániku silničního vozidla upravuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., (dále jen „ Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“)
   

Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel