Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)


Povinnosti každého, kdo se zbavuje autovraku, jsou stanoveny v § 37 zákona o odpadech. Povinnosti jsou následující:

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla je před jeho předáním (podle odstavce 1) je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. 31c)
 

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost předat autovrak do zařízení, jehož provoz je schválen místně příslušným krajským úřadem, má nejen právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, ale i každý občan. Občanovi, který tuto povinnost poruší, může být udělena pokuta.


Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel

 


Pozor na překupníky s autovraky

 

 

Ověřený výkup a likvidace autovraků