Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.
Slide 1

Ověření zpracovatelé

autovraků pro Česko

přímí zpracovatelé

100% eko likvidace

odtah vozidla zdarma

platíme za autovraky

podkladová mapa značka v mapě Ostrava oblast Moravskoslezského kraje oblast Moravskoslezského kraje značka v mapě Brno oblast Jihomoravského kraje oblast Jihomoravského kraje hranice krajů
Slide 2 Slide 2
Slide 3 Slide 3

O projektu Ověřené vrakoviště

Cíle ověřeného vrakoviště

 • Udávat směr v oblasti profesionální ekologické likvidace autovraků v České republice.
 • Zavést a udržovat nadstandardní úroveň služby ekologické likvidace.
 • Vytvořit síť zpracovatelů garantujících realizaci sběru a zpracování autovraků na nadstandardní úrovni při plnění všech zákonných požadavků s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky.
 • Stát se know-how platformou v České republice pro nakládání s vozidly s ukončenou životností.
 • Provádět osvětu a edukační činnost.
 • Potlačovat nelegální sběr a zpracování autovraků.

Podmínky certifikace - Ověřené vrakoviště

 • Platný souhlas k nakládání s odpady, dle ustanovení § 14 odstavce 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen „Zákon o odpadech“), v platném znění, ke sběru / výkupu / zpracování autovraků pro každou jednotlivou provozovnu.
 • Plnění platných právních předpisů, zejména zákona o odpadech, vyhlášky č. 352/2008 Sb., v platném znění (dále jen „Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky“), vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění (dále jen „Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“), vyhlášky č. 93/2016 Sb., v platném znění (dále jen“ Katalog odpadů“).
 • Možnost ověření dle http://www.rzp.cz/ a https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webkient/ralight.
 • Vlastní zařízení pro nakládání s odpady (autovraky) a realizace služby vlastním jménem (nesmí se jednat o zprostředkovatele služby).
 • Vlastní nejmodernější technologie a provozem ověřené postupy při ekologickém zpracování autovraků.
 • Vlastní svozová technika.
 • Nadstandardní přístup k zákazníkům (např.: operativa, garance bezodkladné platby, poradenství, individuální přístup k řešení objednávky v případě neobvyklé životní situace, pomoc při následujících administrativních úkonech).
 • Sjednocené procesy dle standardů Ověřeného vrakoviště (např.: identifikace řidičů při odtahu, systém telefonické objednávky).
 • Platba za kompletní, neznečištěný autovrak zákazníkovi (v případě odpovídající tržní a ekonomické situace).
 • Zájem ze strany Ověřeného vrakoviště.