Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

O projektu Ověřené vrakoviště

Cíle ověřeného vrakoviště

 • Udávat směr v oblasti profesionální ekologické likvidace autovraků v České republice.
 • Zavést a udržovat nadstandardní úroveň služby ekologické likvidace.
 • Vytvořit síť zpracovatelů garantujících realizaci sběru a zpracování autovraků na nadstandardní úrovni při plnění všech zákonných požadavků s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky.
 • Stát se know-how platformou v České republice pro nakládání s vozidly s ukončenou životností.
 • Provádět osvětu a edukační činnost.
 • Potlačovat nelegální sběr a zpracování autovraků.
Odtah autovraků
Sběrna autovraků

 

Podmínky certifikace - Ověřené vrakoviště

 • Pro každou jednotlivou provozovnu platné povolení dle § 22 odstavce 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (případně dle přechodných ustanovení zákona).
 • Plnění platných právních předpisů, zejména zákona o odpadech, vyhlášky č. 345/2021 Sb., v platném znění (dále jen „Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností“), vyhlášky č. 273/2021 Sb., v platném znění (dále jen „Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“), vyhlášky č. 8/2021 Sb., v platném znění (dále jen „Katalog odpadů“).
 • Možnost ověření dle http://www.rzp.cz/ a https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webkient/ralight.
 • Vlastní zařízení pro nakládání s odpady (autovraky) a realizace služby vlastním jménem (nesmí se jednat o zprostředkovatele služby).
 • Vlastní nejmodernější technologie a provozem ověřené postupy při ekologickém zpracování autovraků.
 • Vlastní svozová technika.
 • Nadstandardní přístup k zákazníkům (např.: operativa, garance bezodkladné platby, poradenství, individuální přístup k řešení objednávky v případě neobvyklé životní situace, pomoc při následujících administrativních úkonech).
 • Sjednocené procesy dle standardů Ověřeného vrakoviště (např.: identifikace řidičů při odtahu, systém telefonické objednávky).
 • Platba za kompletní, neznečištěný autovrak zákazníkovi (v případě odpovídající tržní a ekonomické situace).
 • Zájem ze strany Ověřeného vrakoviště.

 

Průkaz ověřeného vrakoviště
Sběrna autovraků