Ověření zpracovatelé autovraků

MILATA s.r.o.

Ověřené vrakoviště
pro Severní Moravu a Slezsko

tel.: 607 703 311, 558 642 172
e-mail: info@milata.cz
web: www.milata.cz

Dobrá 90
739 51 Dobrá

IČO: 294 521 80
Společnost je zapsaná u OR Ostrava,
oddíl C, v. 54421.

Společnost Milata s.r.o. je oprávněnou osobou ve smyslu
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Místní příslušný povolovací orgán:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČZ: CZT00141

Provozovna
Dobrá 203
739 51 Dobrá

Barko, s.r.o.

Ověřené vrakoviště
pro Jižní Moravu

tel.: 800 193 193
e-mail: doprava@druhotnesuroviny.cz
web: www.druhotnesuroviny.cz

Nádražní 598
664 84 Zastávka u Brna

IČO: 253 478 37
Společnost je zapsaná u OR Brno,
oddíl C, v. 27968.

Společnost Barko, s.r.o. je oprávněnou osobou ve smyslu
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Místní příslušný povolovací orgán:
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed
IČZ: CZB00438

Provozovna a sídlo
Nádražní 598
664 84 Zastávka u Brna

OVĚŘENÉ VRAKOVIŠŤĚ sdružuje prověřené společnosti, nabízející službu ekologické likvidace autovraku na nadstandartní úrovni.

Požadavky na OVĚŘENÉ VRAKOVIŠTĚ

 • Všechny provozovny jsou provozovány na základě platného souhlasu k provozování zařízení, vydaného místně příslušným krajským úřadem.
 • Zpracovatelé autovraků používají nejmodernější technologie a provozem ověřené postupy.
 • Všichni členové mají vlastní zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků. Nejedná se o pouhé zprostředkovatele služby.
 • Všichni členové důsledně dodržují požadavky právních předpisů.
 • Všichni členové jsou snadno ověřitelní dle internetové prezentace a příslušných informačních systémů:
  http://www.rzp.cz/
  https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight
 • Všichni členové mají vnitřní postupy nastaveny pro operativní vyřízení objednávky zákazníka.
 • Všichni členové mají vlastní svozovou techniku.
 • ... a další.

Výhody pro zákazníka

 • Vaše vozidlo bude skutečně ekologicky zlikvidováno - zodpovědně a s ohledem k životnímu prostředí.
 • Za kompletní autovrak dostanete zaplaceno.
 • Zajistíme odtah vozidla.
 • Nebudete podvedeni neověřenou firmou (např. nedostanete doklad nebo peníze).
 • Jistota, že obdržíte všechny potřebné dokumenty.
 • Obdržíte dokumenty navíc včetně formuláře potřebného pro zapsání zániku silničního vozidla do RSV a vzoru výpovědi povinného ručení. Ušetříte tak spoustu času.
 • Poradíme Vám, když si s něčím nebudete vědět rady.
 • ... a další.