Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Jak snadno a rychle ověřit legálnost firmy?

Ptáte se. jak rychle a snadno si můžete ověřit legálnost firmy nabízející službu ekologické likvidace autovraků? Velice snadno. Pomocí internetu a to ještě před oslovením konkrétní firmy.

Novinka - naše bezplatná služba ověření dodavatele

Dodavatele ekologické likvidace ověříme za Vás! Tuto službu nabízíme zdarma. 

Ověřit si sběrnu autovraků zde.

 

Zapsání v rejstříku živnostenského podnikání

Snad nejdůležitější je, aby firma byla zapsána v rejstříku živnostenského podnikání (RŽP). Tuto skutečnost si lze ověřit na stránce www.rzp.cz, kde lze vyhledávat dle údajů firmy (název, IČO, adresa, apod.)

Povolení provozu zařízení

Povolení provozu zařízení včetně výpisu všech povolených odpadů si lze snadno ověřit na stránce Informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí, na adrese isoh.mzp.cz. Zde příslušnou firmu (provozovnu) dohledat dle IČO, IČZ, případně dalších údajů.

Oprávnění ke sběru autovraků (MA ISOH)

Přehled zařízení oprávněných ke sběru autovraků (vozidel s ukončenou životností) je uveden na stránce: https://isoh.mzp.cz/registrZarizeni/Main/Vyhledat. Na těchto stránkách si také lze ověřit, zda na příslušný vybraný autovrak bylo vystaveno „Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností“.

Nelze-li příslušného potenciálního dodavatele služby ekologické likvidace autovraků vyhledat ve výše uvedených informačních systémech, lze mít důvodně za to, že se může jednat o nelegální firmu. Tuto firmu Vám jako dodavatele služby ekologické likvidace rozhodně nedoporučujeme.


Upozornění - hrozí pokuta!

Upozorňujeme, že pokuta až do výše 100 000 Kč hrozí fyzické osobě, která autovrak předá do zařízení, které k převzetí autovraku nemá příslušné povolení ve smyslu zákona o odpadech (nelegální zařízení).


Ve většině uvedených případů v přehledu: Legální vs. nelegální eko likvidace se sice může jednat o legální zařízení, ale je potřeba věnovat pozornost prezentaci firmy na internetu, zejména kontaktních údajů, výkupních cen, či historii firmy. Tyto údaje můžou často napovědět o obchodních praktikách a komunikaci firmy se zákazníky, která vždy nemusí odpovídat očekávání zákazníků. 


Pozor na nelegální firmy nabízející odtahy autovraků