Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.
Slide 1

Ověření zpracovatelé

autovraků pro Česko

přímí zpracovatelé

100% eko likvidace

odtah vozidla zdarma

platíme za autovraky

podkladová mapa značka v mapě Ostrava oblast Moravskoslezského kraje oblast Moravskoslezského kraje značka v mapě Brno oblast Jihomoravského kraje oblast Jihomoravského kraje hranice krajů
Slide 2 Slide 2
Slide 3 Slide 3

Ekologická likvidace autovraků

S každým vozidlem, kterého se majitel rozhodne zbavit nebo již není technických důvodů schopné provozu, musí být nakládáno přesně stanoveným způsobem.

Prvním krokem je předání vozidla do autovrakoviště1, tedy do zařízení, které má od příslušného krajského úřadu k této činnosti platné povolení. V této chvíli předávající vozidla obdrží doklad o ekologické likvidaci vozidla2.

Ekologické zpracování autovraků je postup zpracování, který probíhá dle postupů určených právními předpisy a který nepoškozuje žádnou složku životního prostředí. To znamená především, že zpracování autovraků musí probíhat pouze v odpovídajících prostorách, na zabezpečené zpevněné ploše, veškeré provozní kapaliny a nebezpečné součásti musí být ukládány odděleně pouze do atestovaných zabezpečených nádob a odpady ze zpracování autovraků mohou být předávány pouze oprávněným osobám. Jedině tak bude zajištěno, že nebezpečné odpady, jako oleje nebo pohonné hmoty, nebudou končit v půdě nebo společně s dešťovou vodou odplaveny do povrchových nebo podzemních vod.


Pozn.:
1 - přesný název „Zařízení ke sběru autovraků, zařízení ke sběru a zpracování autovraků“
2 - přesný název „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“