Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

100% Ekologická likvidace autovraků

Vše co potřebujete vědět o 100% legální a ekologické likvidaci Vašeho autovraku. Užitečné informace a rady na jednom místě. Certifikovaný výkup a likvidaci vozidla garantují firmy projektu Ověřené vrakoviště.

Autovraky na likvidaci
Autovrakoviště

 

S každým vozidlem, kterého se majitel rozhodne zbavit nebo již není z technických důvodů schopné provozu, musí být nakládáno přesně stanoveným způsobem.

Prvním krokem je předání vozidla do autovrakoviště1, tedy do zařízení, které má od příslušného krajského úřadu k této činnosti platné povolení. V této chvíli předávající vozidla obdrží doklad o ekologické likvidaci vozidla2.

Ekologické zpracování autovraků je postup zpracování, který probíhá dle postupů určených právními předpisy a který nepoškozuje žádnou složku životního prostředí. To znamená především, že zpracování autovraků musí probíhat pouze v odpovídajících prostorách, na zabezpečené zpevněné ploše, veškeré provozní kapaliny a nebezpečné součásti musí být ukládány odděleně pouze do atestovaných zabezpečených nádob a odpady ze zpracování autovraků mohou být předávány pouze oprávněným osobám. Jedině tak bude zajištěno, že nebezpečné odpady, jako oleje nebo pohonné hmoty, nebudou končit v půdě či společně s dešťovou vodou nebudou odplaveny do povrchových nebo podzemních vod.


Pozn.:
1 - přesný název „Zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností“
2 - přesný název „Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností“
 

Příjem vozidel na vrakoviště
Zpracovatelské centrum

 

Co potřebujete vědět k legální likvidaci vozidla