Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Doklad o ekologické likvidaci je jedním z podkladů, který je nutný pro zápis zániku vozidla do registru silničních vozidel (dříve trvalé vyřazení).

Pro tento dokument je zažito několik dalších podobných nepřesných pojmenování, například „Potvrzení o likvidaci“ nebo „Certifikát o ekologické likvidaci“. Správný název dokladu stanovuje vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky a zní „Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností“.


Co musí doklad obsahovat?

Nejdůležitějším údajem pro platné odhlášení vozidla na obecním úřadu obce s rozšířenou působností je tzv. „IČPS“ (identifikační číslo potvrzení v systému). Jedná se o číslo, které je jedinečné a přiděluje se každému jednotlivému vystavenému dokladu. Bez tohoto čísla není možné zapsat zánik vozidla do registru silničních vozidel. Toto číslo naleznete na dokladu vlevo nahoře, v kolonce označené „IČPS:“.

Nutné je poznamenat, že toto číslo se generuje pouze na doklady, které se vystavují pro vozidla kategorie M1, N1 a tříkolová motorová vozidla. Samozřejmostí je také, že budou vyplněny všechny příslušné údaje o vozidle, přebírající a předávající osobě a doklad bude podepsán a orazítkován provozovatelem zařízení.

Jak doklad vypadá?

Grafický vzor (vzor potvrzení o převzetí autovraku) dokladu o ekologické likvidaci a v něm obsažené údaje jsou pevně stanoveny a nemohou být měněny. Zkontrolujte si vždy před převzetím dokladu, zda doklad a jeho náležitosti odpovídají stanovenému vzoru.

Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Doklad může vystavit pouze schválené zařízení

Doklad o likvidaci může vystavovat pouze zařízení ke sběru autovraků, které má k této činnosti udělen souhlas od místně příslušného krajského úřadu. Zda má příslušná firma povolení k ekologické likvidaci lze ověřit na stránkách MA ISOH.

Trvejte na okamžitém vystavení dokladu

Vždy trvejte na vystavení dokladu ihned po předání autovraku k ekologické likvidaci. Kontrola údajů a vyplnění dokladu včetně přidělení IČPS nezaberou více než několik minut. Není proto nutné, abyste Vaše doklady někomu předávali na delší dobu.

Proč je doklad potřeba?

Dle zákonů není možné s autovrakem nakládat libovolným způsobem. Každý, kdo se chce vysloužilého vozidla zbavit, ho musí předat pouze do schváleného zařízení ke sběru autovraků. Platný doklad o ekologické likvidaci je potvrzením, že jste Vaše vozidlo předali do legálního zařízení pro ekologickou likvidaci. Na základě tohoto dokladu lze následně vyřídit zápis zániku vozidla do registru silničních vozidel.


Na co si dávat při vystavení dokladu pozor?

  • zda doklad vystavuje schválené zařízení
  • zda provozovatel zařízení ke sběru autovraků neodkládá vystavení dokladu na pozdější termín
  • zda má doklad IČPS (pouze v případě, že se jedná o vozidla kategorie M1, N1 a tříkolová motorová vozidla)
  • zda doklad graficky a obsahově odpovídá vzoru
  • zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje (identifikace provozovatele, vozidla a předávajícího) včetně razítka a podpisu

Potřebujete doklad o ekologické likvidaci?

Kontaktujte nás! Garantujeme vystavení oficiálního dokladu během několika minut.

Můžete nám poslat jednoduchou zprávu přes kontaktní formulář.

Údaje označené hvězdičkou ( * ) jsou povinné.
Informace o ochraně osobních údajů

Aby bylo možné formulář odeslat, vyplňte prosím všechny údaje označené hvězdičkou (povinné údaje). Co nejdříve se s Vámi telefonicky nebo e-mailem spojíme - budeme Vás kontaktovat.