Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Aktualizace Politiky druhotných surovin

22. srpna 2019

Nedávno schválená Politika druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 v bodě 5.7 zmiňuje některé současné problémy v oblasti nakládání s autovraky. V dokumentu se uvádí, že některá zařízení, která „ne vše dělají správně“ používají následkem velkého konkurenčního boje nekalé praktiky. Dále je v dokumentu uvedeno, že „nesprávně fungujícím zařízením“ se tento systém vyplácí, protože vozidla řádně nedemontují ani nedodávají na šrédr, ale pouze bez jakéhokoli předchozího zpracování vyvážejí z ČR. Protože těmto „nesprávně fungujícím zařízením“, jak je nazývá dokument, nevznikají takové náklady na řádnou ekologickou likvidaci, jako těm zařízením, která vozidla likvidují dle platných zákonů, vyvolávají těmto legálním zpracovatelům existenční problémy.

Těmto „nesprávně fungujícím zařízením“ vzhledem k jejich počínání hrozí velké pokuty. Je především na straně příslušných státních orgánů a orgánů státní správy, aby v České republice bylo vytvořeno prostředí, ve kterém nebude možné beztrestně provádět činnosti způsobem, který poškozuje životní prostředí a je v rozporu s platnými zákony.

Problémy však nemusí vznikat pouze zpracovatelům. Předá-li občan nebo firma autovrak nelegálnímu zařízení, mohou i oni dostat pokutu od příslušného úřadu.

Podívejte se jak rozpoznat nelegální ekologickou likvidaci autovraků nebo využijte naší bezplatné služby „Ověření dodavatele ekologické likvidace“.

 

Ověřené vrakoviště - autovrak