Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Zmizí autovraky z ulic?

24. února 2020

Zbavit se legálně vlastního vozidla je jednoduchá záležitost. Mnohem obtížnější je situace v případě odstaveného autovraku na komunikaci, ke kterému se jeho vlastník nehlásí. Hlavním problémem při řešení této situace je stávající právní úprava, respektive její definice vraku. Situaci by měla zlepšit novela zákona o pozemních komunikacích, kterou v lednu schválila Poslanecká sněmovna.

Dosud platí, že za vrak je možné považovat takové silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Z této definice vyplývá, že i kdyby bylo o vozidle známo, že je na silnici odstavené po dobu i několika měsíců a na pohled se jeví jako vrak (vypuštěné pneumatiky, poškozený interiér nebo plechy, zničený lak), nelze ho dle zákona za vrak považovat. Aby bylo možné takové vozidlo považovat za vrak a nechat ho odtáhnout, muselo by mít například vážně poškozenou karoserii nebo by mu musel chybět motor. Tímto ve skutečnosti nastává problém, kdy se ve spoustě případů zjevně jedná o vrak, ale situaci nelze legálně řešit.

Nově by podle nové právní úpravy bylo možné nechat odtáhnout také vozidlo, které nemá platnou technickou prohlídku déle, než šest měsíců. Tímto by se mohl vyřešit problém s mnoha odstavenými vraky, které dosud zabírají místo na komunikacích a nelze je legálně odstranit.

Nová právní úprava ještě musí dokončit legislativní proces. Nyní postupuje do senátu.

Zdroj dat: novinky.cz

 

Odstavený autovrak na ulici